พฤติกรรม 9 อย่างที่ไม่ควรทำเมื่อคุณท้องว่าง

ร่างกายของมนุษย์เรามีระบบจัดการที่ดีมาก ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้มีระบบจัดการได้ดีเท่ากับร่างกายของมนุษย์อีกแล้ว เพราะเมื่อร่างกายต้องการพลังงานก็จะกระตุ้นให้คนกินอาหารเพื่อนำมาเป็นพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน แต่ถ้าพลังงานเหลือใช้ก็จะเก็บไว้ในรูปไขมันเพื่อจะนำมาใช้งานในภายหลัง แต่ด้วยชีวิตที่รีบเร่งของคนในปัจจุบันนี้ทำให้การกินอาหารไม่ค่อยเป็นเวลา หรือมาจากพฤติกรรมหรือความเคยชินของการใช้ชีวิตประจำวัน จึงทำให้พลังงานร่างกายไม่พอใช้เพราะเราไม่ค่อยกินอาหารในตอนเช้าซึ่งเป็นช่วงที่ต้องการพลังงานมากที่สุด แล้วคุณรู้หรือเปล่าละครับว่า เมื่อคุณปล่อยให้ท้องว่างเป็นเวลานาน ๆ และบ่อยมากขึ้นมันไม่ส่งผลดีต่อร่างกายของคุณเลย ซึ่งนี่คือ พฤติกรรม 9 อย่างที่ไม่ควรทำเมื่อคุณท้องว่าง […]

Read more