10 อาชีพการงาน ที่มักจะทำให้น้ำหนักคุณเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว

การทำงานคือการได้ใช้ความคิดและกำลังกายเพื่อให้งานนั้น ๆออกมาดีที่สุด แต่ก็มีงานอีกหลายประเภทที่ใช้ความคิดอย่างเดียวในการทำงาน โดยไม่ค่อยได้ขยับร่างกายทำให้คนที่ทำงานจำพวกนี้ ส่วนมากจะมีน้ำหนักมากแม้ว่าตอนแรกเข้าไปทำงานน้ำหนักจะไม่เยอะแต่เมื่อทำงานไปซักพักน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คุณๆ เริ่มสงสัยหรือยังครับว่า งานอะไรที่เพิ่มน้ำหนักได้ขนาดนั้น จากการทดสอบและวิจัยพร้อมกับเก็บสถิติพบว่างานที่มีความเครียดในระดับที่สูงจะส่งผลต่อน้ำหนักให้เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน และนี่คือ 10 งานที่มีความเครียดและช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับคุณ

1.ไกด์ทัวร์ หรือ ผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยว อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความคิดอย่างมาก และต้องเป็นคนที่จัดทั้งระบบและระเบียบในการท่องเที่ยวของกรุ๊ปทัวร์ให้ได้สถานที่ที่เหมาะสม เวลาที่พอดีกับการทัวร์แต่ละครั้ง พร้อมกันนั้นยังต้องทำยอดขายทัวร์ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อีก ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้กำลังความคิดและความสามารถในการจัดการเป็นอย่างมาก ทำให้ก่อเกิดความเครียดขึ้นนอกไปจากนั้นท่าที่ใช้ทำงานส่วนมากแล้วก็จะเป็นท่านั่งซะเป็นส่วนใหญ่ด้วย

2.อัยการหรือนักกฎหมาย อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ก่อให้เกิดความเครียดได้มากเพราะต้องมีข้อมูลให้อ่านและวิเคราะห์กันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสำนวนของคดีและการพิจารณาสิ่งต่าง ๆให้ถูกต้องตามกฎตามระเบียบที่วางไว้ ยิ่งเครียดกับงานมากขึ้นการรับประทานอาหารก็จะมากขึ้นตามไปด้วย นั่นเองเป็นผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

3.นักสังคมสงเคราะห์ ท่าทางการทำงานของอาชีพนี้ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในท่าเดียวคือท่านั่ง ซึ่งเป็นท่าที่ขยับร่างกายน้อยมาก ทำให้พลังงานในร่างกายไม่ได้ถูกเผาผลาญมากนัก การทำงานหนักก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาได้ออกกำลังกาย นี่คงเป็นสาเหตุที่ทำให้นักสังคมสงเคราะห์มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

4.ครู ครูหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าครูนั้นจะเป็น 1 ในอาชีพที่จะเพิ่มน้ำหนักได้ แต่ถ้าเรามองดี ๆแล้วอาชีพครูนั้นเข้าค่ายทั้งสองอย่างคือ ท่าทางเวลาทำงานส่วนมากจะมีอยู่ 2 ท่าคือ นั่งและยืน แต่ส่วนมากจะนั่งซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสอนหรือการนั่งเพื่อวางแผนการสอน ตรวจข้อสอบ และไหนจะมีความเครียดสะสมจากการสอนหนังสืออีกด้วย

5.ศิลปิน นักออกแบบและสถาปนิก อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ไม่มีเวลาตายตัวเพราะเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความคิดและจินตนาการในการทำงาน แต่เมื่อต้องทำงานอย่างจริงจังเขาจะนั่งทำงานเป็นเวลานาน ๆจนกว่างานนั้น ๆจะเสร็จเรียบร้อย ด้วยเวลาที่เป็นอิสระทำให้เวลาในการกินมากขึ้น และท่าทางการทำงานส่วนมากก็จะอยู่ในท่านั่งทำให้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่อาจจะช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับคุณได้

6.ผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นอาชีพที่มีความเครียดอยู่ตลอดเวลาแม้จะนอกเวลางานก็ตาม ต้องคอยระแวงเสมอว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนอกแผนงานที่วางไว้หรือเปล่า และแผนงานที่วางไว้จะต้องควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในเวลาและแผนที่กำหนด และไหนจะต้องจดบันทึกการประชุมพร้อมกับสรุปการประชุมให้กับผู้บริหารอีก ซึ่งงานนี้เป็นงานที่เครียดมาก

7.นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากแล้วจะเป็นคนที่เคร่งเครียดกับการหาเหตุผลต่าง ๆเพื่อมาสนับสนุนสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเวลาส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนโต๊ะหรือในห้องแล็ป ทำให้เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายและการควบคุมการกินอาหารเป็นเรื่องรองลงมา นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากเลยมีน้ำหนักมากเพราะละเลยการดูแลสุขภาพและควบคุมการกินอาหารนั้นเอง

8.เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าในประเทศไหนของโลกมักจะมีรูปร่างที่เหมือนกันคือ มีหน้าท้องที่ใหญ่โต เรื่องนี้มันมีสาเหตุมาจากการทำงานเพราะอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่มีความเครียดสูงต้องตื่นตัวอยู่เสมอเพราะไม่รู้เมื่อไรจะต้องออกปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องสะสมพลังงานไว้ให้เพียงพอ ทำให้ตำรวจต้องกินอาหารทุกครั้งเมื่อมีโอกาส นั้นเองเป็นสิ่งที่ทำให้ตำรวจมีหน้าท้องที่ใหญ่โตเหมือนกับที่เห็นกัน

9.นักการตลาดและนักประชาสัมพันธ์ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมาก โดยเฉพาะนักประชาสัมพันธ์ที่วันๆหนึ่งจะต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้เกือบตลอดทั้งวัน เพื่อให้บริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่องาน ทำให้ต่อวันมีการใช้พลังงานที่น้อยมาก ส่วนนักการตลาดมักจะต้องลงพบปะลูกค้าอยู่เสมอ ซึ่งการพบปะลูกค้าแต่ละครั้งก็ต้องมีเรื่องของการกินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เหตุผลในข้างต้นทำให้อาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องระวังเรื่องของน้ำหนัก

10.โปรแกรมเมอร์ ส่วนมากแล้วโปรแกรมเมอร์จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์และคิดผลงานออกมา โดยใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวัน หรือบ้างครั้งต้องใช้เวลาหลายวันอยู่หน้าคอม และพฤติกรรมการกินที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องของไขมันทำให้ โปรแกรมเมอร์ส่วนมากจะลงพุ่งกันซะเป็นส่วนใหญ่
จาก 10 อาชีพที่ยกมานั้น ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ทำอาชีพเหล่านี้จะอ้วนกันทุกคน แม้ใครที่ไม่ได้ทำอาชีพ 10 อาชีพนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะอ้วนได้เหมือนกันถ้าไม่ดูแลร่างกายและควบคุมเรื่องของการกิน อาชีพไม่ใช่ตัวบ่งชี้ว่าคุณจะอ้วนหรือจะผอมแต่ตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดว่าคุณจะอ้วนหรือผอมนั้นก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณ การออกกำลังกายระหว่างทำงานก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดน้ำหนักให้คุณได้ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบันได ออกเดินไปเดินมาในออฟฟิตเพื่อพบปะเพื่อนๆที่ทำงาน ลดความเครียดให้กับตัวเองและยังได้ขยับร่างกายอีกด้วย

ที่มา: brightside.me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *